Bibliotheksverband Südtirol
Via Penegal 17/b
I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 28 57 30
Fax +39 0471 40 95 53

neuigkeiten@bvs.bz.it
http://www.bvs.bz.it

 

Assistenza tecnica:

Andreas Baumgartner
mail@andreas.bz.it
http://www.andreas.bz.it

Simboli:

Author: Yusuke Kamiyamane (CC-BY).